Posted on Leave a comment

הדיאטה הקטוגנית וסיפורו של אוליבר

הכתבה של טובה ביאלה מרואים עולם על הדיאטה הקטוגנית וסיפורו של אוליבר דיאטה קטוגנית לטיפול באפילפסיה
כתיבת תגובה