הרשמה

  •  לצורך קבלת הנחיות לביצוע הפרוטוקול עצמי, עליך למלא את הפרטים הבאים. יש למלא גם את פרטי המטופל והמטפל.
  • גם מנהלי המערכת חשופים לפרטים אלו ומחויבים לסודיות מלאה. הפרטים שתמלא לא ישותפו עם שום צד שלישי מעבר לצוות הפרוטוקול עצמי ללא אישורך מראש.
  • מילוי מלא של הפרטים יאפשר לך התייעצות עם גיא בן צבי וצוות הפרוטוקול עצמי.
הרשמה לפרוטוקול

פרטי המטופל

מין *
בחירה מרובה על ידי לחיצה על מקש Ctrl במקלדת
האם נלקחות תרופות?

תרופות ומינונים

תוספים תזונה אחרים

פירוט תזונה אופיינית

פרטי המטפל

העלאה של קבצים נוספים איננה חובה אך תעזור לצוות הפרוטוקול עצמי לייעץ לך במקרה הצורך

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

ניתן להעלות מספר קבצים בו זמנית

לאחר לחיצה על שלח תתבקש להכניס פרטי תשלום, לאחר מכן תוכל לגשת לדף ההנחיות של הפרוטוקול עצמי ולחומר תומך נוסף שיעזור לך