אתר אומגה גליל – מדיניות הפרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

אומגה 3 גליל בע"מ ("הנהלת האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר המידע, המסחר האלקטרוני, והפורטל המקצועי של הנהלת האתר ("האתר"), שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת האינטרנט www.omega3galil.com ו newshop.omega3galil.com ובכל כתובת נוספת או אמצעי גישה מקוון נוסף לפי שיקול דעתה.

מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") נועדה כדי ליידע וללמד אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע אישי שאתה מספק לנו באמצעות האתר, או שאנו אוספים בעת שאתה משתמש באתר או בשירותיו. עליך תמיד לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שאתה מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו (ובכלל זה הזמנת מוצרים באמצעותו) מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והרכישה והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

הביטוי "מידע אישי" במדיניות זו משמעו כל מידע או נתונים המתייחסים לאדם, המזהים את אותו אדם או שניתן באופן סביר להשתמש בהם כדי לזהות את אותו אדם, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, כתובת מגורים, פרטי תשלום וכיו"ב.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לכל המינים במידה שווה.

מסירת פרטים ומידע אישי להנהלת האתר

הגלישה באתר ועיון ברוב התכנים והמידע המקצועי המתפרסמים בו – אינם מחייבים רישום או מסירה של פרטים מזהים או מידע אישי. בפרט, הנהלת האתר אינה אוספת מידע אישי על קטנים ועלייך להימנע ממסירת מידע אישי כלשהו להנהלת האתר אם גילך נמוך מ-18 שנים.

חלק מהשירותים באתר, ובכלל זה הזמנה מקוונת של מוצרים ושימוש במחשבון המינונים שבמרכז המידע שבאתר – טעונים הרשמה. שירותים נוספים, כגון פנייה אל הנהלת האתר באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון, או רישום למועדון החברים של הנהלת האתר, טעונים אף הם מסירה של פרטייך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר ולטפל בפנייתך.

בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים ומידע אישי כגון: שם מלא, שיטת המשלוח (או בחירה באיסוף עצמי), כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית.

לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע הרכישה והן ביחס לפרטי האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת (ככל והוא שונה ממבצע הרכישה). שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את הליך ההזמנה.

רישום למרכז המטפלים שבאתר מחייבים אף הם השלמת הליך רישום ואימות פרטים, הכולל גם מסירת שם מלא ופרטי יצירת קשר.

חלק מהשיחות עם שירות הלקוחות של הנהלת האתר עשויות להיות מוקלטות לצורכי זיהוי, אימות, שירות, פיקוח ובקרה. תוכן השיחות עשוי לכלול מידע אישי. גם בעת שתשתמש בשירות הלקוחות שלנו ב-WhatsApp, תוכן התכתובת בינינו תישמר והיא עשויה לכלול מידע אישי שתמסור לנו במהלך התכתובת, כולל שמך ומספר הטלפון שלך. שים לב שהשימוש ב-WhatsApp כפוף מטבע הדברים גם למדיניות הפרטיות של שירות עצמאי זה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, ובכלל זה לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שאנו אוספים בעת שתשתמש באתר

בעת שתשתמש באתר, הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בו, לרבות מידע, תכנים או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך, ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

כיצד אנו משתמשים במידע אישי?

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום, אותם איננו שומרים). במידע האישי שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות –

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר, בתכניו, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו, שימוש במרכז המידע ועל-מנת לאפשר לנו לספק לך את המוצרים שהזמנת;
כדי לזהות אותך או לאמת את זהותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, שירותי ומוצרי הנהלת האתר, דברי פרסומות, הודעות בדיוור ישיר, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך בכתב, באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בכל דרך אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש והרכישה של האתר;
ליצירת הקשר אתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתך אלינו באמצעות מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו, לצרכים אדמיניסטרטיביים, תיאומי הזמנות ועוד;
לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.


מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולאספקת הזמנות ובכלל זה בעת שניעזר בקבלני משנה ובספקי שירותים המסייעים לנו להפעיל את האתר, כגון ספקי שירותי סליקה, שירות שליחויות וכיו"ב;
אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אילו מהמסמכים המחייבים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;
בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;
אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

הנהלת האתר רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאתרים אחרים במקום בטוח.

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

רשתות חברתיות

הנהלת האתר עשויה להעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות וכן אנו מפנים את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של אומגה 3 גליל, כגון העמודים שמפעילה הנהלת האתר ב-Facebook, Instagram ועוד. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים ולמדיניות הפרטיות של כל שירות כאמור. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער.

אם המידע שבמאגרי הנהלת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הנהלת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להנהלת האתר לפעול כאמור.

צור קשר עם הנהלת האתר

הדרכים ליצירת קשר עם הנהלת האתר מפורטים בהרחבה בתנאי השימוש והרכישה. בכל שאלה, בקשה, תלונה, או כל פניה אחרת בנושא פרטיותך, מדיניות זו, או נוהגי הנהלת האתר בתחום הפרטיות – אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות כל אחת מדרכי יצירת הקשר ונשתדל להשיב לפנייתך בהקדם האפשרי.

עודכן לאחרונה: אפריל 2024