תעודות כשרות ואישור הלכתי

למוצר אומגה 3 גליל וויטמין E: אישור לשימוש על פי ההלכה  
למוצרי אוס'וויט וקטואויל:

למוצר מגנזיום: