Posted on 8 Comments

הקשר בין אינדקס אומגה 3 ותסמיני הפרעת קשב בילדים עם ADHD – סיכום מחקר

השפעת שמן דגים וויטמין E על אינדקס אומגה 3 ועל חומרת הסימפטומים של ADHD בילדים תמונת נושא

Ayelet Omer Armon1 , Uri Yatzkar2 , Eti Amir1 , 1Research Department, 2Child and Adolescent Mental Health Department, Ziv Medical Center, Safed, Israel. The authors declare no conflict of interest

הטיפול במחקר ניתן לקבוצה של 33 ילדים מאובחנים ב ADHD לעומת קבוצת ביקורת של 26 ילדים ללא ADHD. האבחון בוצע על ידי פסיכיאטר ודרוג חומרת ההפרעה דורג בעזרת סולם הנקרא CGI-S בן 7 רמות כאשר 1 הינו אדם רגיל ללא שום בעיות קשב ו 7 הינה הפרעה תפקודית חמורה ביותר. 4 הינה הפרעת קשב בינונית. לילדים ניתן טיפול באמצעות שמן דגים טרי (נשמר בקירור) בהרכב DHA:EPA ביחס של 1:2 לטובת EPA, בתוספת 400 יב"ל וויטמין E, במנות מנורמלות למשקל הגוף של כל ילד. מינון האומגה היה 100 מ"ג חומר פעיל לכל ק"ג גוף. מכאן שילד ממוצע במשקל 30 ק"ג קיבל כ 3 גרם חומר פעיל EPA+DHA ביום, שזה 5 קפסולות שמן דגים. עיקרי תוצאות המחקר מוצגים להלן: מדד אינדקס אומגה 3 הראשוני אצל ילדי קבוצת ADHD היה נמוך משמעותית מהאינדקס של קבוצת הביקורת ומהממוצע של אוכלוסיית ישראל. שיפור בסימפטומים אינדקס אומגה 3 עלה באופן משמעותי בקרב קבוצת ה ADHD לאחר 3 חודשים והתייצב לאחר 6 חודשים. %d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%a7%d7%a1 הסימפטומים של ADHD השתפרו משמעותית בקרב הקבוצה המטופלת. %d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d נמצאו 3 תת אוכלוסיות בתוך קבוצת המטופלים:
 1. נטלו אומגה 3 לפי הפרוטוקול בכל מהלך המחקר Compliant
 2. נטלו באופן חלקי או בכלל לא Non compliant
 3. כאלו שנטלו אך לא הגיבו לטיפול Non responsive
רוב הנבדקים הגיבו לטיפול ונמצאה קורלציה בין מידת הנטילה לעליה באינדקס אומגה 3 והפחתה בסימפטומים. מיעוט נבדקים לא הגיבו לטיפול והסימפטומים שלהם לא השתפרו למרות העליה באינדקס אומגה 3. אצל אף נחקר לא הייתה החמרה בסימפטומים. להלן פירוט השינוי בסימפטומים של כל הנבדקים, בו ניתן לראות כי השיפור הניכר ביותר חל אצל אלו שה ADHD אצלם היה חמור ביותר (חומרה 6 מתוך 7) ולעומת זאת כל ה non-responsive היו ברמת חומרה בינונית (4) ונשארו באותה רמת חומרה בתום התקופה. %d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%91%d7%93%d7%a7%d7%99%d7%9d המסקנה מממצאים אלו היא כי ישנה אוכלוסיית ילדים מאובחני ADHD שאצלם רמה נמוכה של אומגה 3 אינה הגורם (או הגורם היחיד) ל ADHD. דיון במחקר שלנו נצפו תוצאות משמעותיות בכיוון של עליה באינדקס אומגה 3 מחד ושיפור במדדי הפרעת הקשב מאידך. תוצאות בלתי עקביות לגבי יעילות של אומגה 3 בטיפול ב ADHD במחקרים קודמים, ככל הנראה נבעו מאחת או יותר מהסיבות הבאות:
 1. מינון נמוך מדי
 2. מנה לא מנורמלת למשקל הגוף
 3. שמן לא טרי (מחומצן)
 4. עקה חימצונית גבוהה מדי בדם של הנבדקים (ילדים עם הפרעות קשב נוטים לעומס מחמצן גבוה במיוחד)
מסקנות והמלצות: טיפול באומגה 3 במינון של 100 מ"ג לכל 1 ק"ג גוף ליום, היה אפקטיבי עבור כ 85% מהילדים (23 מתוך 27) שאובחנו עם ADHD והתמידו בפרוטוקול הטיפולי במהלך המחקר. זה מראה שיש לפחות שני תתי-אוכלוסיות של נחקרים עם ADHD. קבוצה אחת של אלו המגיבים טוב או טוב מאד לטיפול וקבוצה שנייה של אלו שלא מגיבים בכלל. התגובה הטובה בסימפטומים המשיכה כל ששת חודשי המחקר ועקומת ההתקדמות צופה המשך שיפור בעתיד. %d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a6%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%9c מומלץ לבצע מחקרי המשך בהם תיבחן סיבת חוסר התגובה של קבוצת המיעוט הלא מגיב. מומלץ לבצע מחקרי המשך בהם תיבדק יכולתם של ילדים עם הפרעת קשב הנוטלים תרופות פסיכיאטריות להיגמל מהתרופות תוך כדי תפקוד תקין.     לגרסת PDF לחץ כאן
Posted on Leave a comment

האם אומגה 3 מאריכה תוחלת חיים?

מה הקשר בן חומצות שומן EPA ו-DHA אשר באומגה 3 ואריכות חיים אצל נשים בגיל המעבר?

Red blood cell polyunsaturated fatty acids and mortality in the Women’s Health Initiative Memory Study Harris et al. Journal of Clinical Lipidology 2017

ניתוח נתונים מהמחקר Women’s Health Initiative Memory Study – מחקר עוקבה פרוספקטיבי אשר עקב אחר 6501 נשים אמריקאיות בגילאי 65 עד 80 במשך כ15 שנה (החל מ 1996), בדק רמות חומצות השומן הרב-בלתי רוויות (PUFA)  EPA, DHA (יחד מהוות אינדקס אומגה 3) ושתי ח"ש אומגה-6 העיקריות חומצה לינולאית (LA)  וארכידונית (AA) ואת הקשר לתמותה. בניגוד למרבית המחקרים אשר בדקו תמותה ממחלות לב בלבד, ניתוח אנליטי זה, הינו היחיד שבדק את הקשר בין אינדקס האומגה לתמותה כוללת ובנפרד תמותה ממחלות לב וכלי דם וסרטן. מספר מחקרים הראו בעבר כי רמה גבוהה של אומגה 3 בגוף ו/או צריכה מוגברת של אומגה 3 מהמזון קשורה במתאם חיובי לתוחלת חיים ארוכה יותר. העובדה שלאוכלוסייה היפנית יש את רמות האומגה 3 הגבוהות ביותר מבין האוכלוסיות שנבדקו ואותה אוכלוסיה נהנית מתוחלת החיים הארוכה ביותר תומכת בהנחה כי רמת האומגה 3 בגוף משפיעה על תוחלת החיים. תוצאות: בתחילתו של המחקר, מדד הבסיס של אינדקס האומגה-3, היה נמוך משמעותית בקרב נשים לאחר מנופאוזה (לאחר גיל המעבר) שמתו, בהשוואה לאלו שלא. גם לאחר מעקב של כ15 שנים, אינדקס האומגה-3 בתאי הדם האדומים היה גבוה יותר בקרב הנשים השורדות, בהשוואה לנשים שמתו. עלייה בסטיית תקן אחת באינדקס האומגה-3, הראתה ירידה ב-8% בסיכון לתמותה כוללת. כמו כן, לא נמצא קשר בין אומגה-6 (LA) לתמותה. בבדיקת משתנים מבלבלים (confounding factors) נמצא כי מעמד סוציו אקונומי לא השפיע על ההגנה לכאורה שמעניק אינדקס אומגה 3 גבוה. שימוש בתרופות להורדת כולסטרול גם לא השפיע על ההגנה לכאורה. לעומת זאת שימוש באספירין הפחית את ההגנה לכאורה של אומגה 3 (ההסבר שלנו- צריכה כרונית של אספירין מעניקה הגנה בפני דלקת במידה דומה לאינדקס אומגה 3 גבוה) בבחינת מקרי מוות ספציפיים כתוצאה ממחלות לב וסרטן, נמצא קשר משמעותי בין רמות נמוכות של חומצת השומן EPA בלבד. מסקנה מרכזית – רמות גבוהות יותר של אומגה 3 ממקור ימי בתאי הדם האדומים, קשורה לירידה בסיכון לתמותה כוללת, בקרב נשים לאחר מנופאוזה. מסקנה זו מחזקת את הקשר של בדיקת אינדקס אומגה 3 לבריאות בכלל. המנגנון אשר מסביר את הקשר בין אינדקס אומגה-3 גבוה בתאי הדם האדומים לאריכות חיים אינו מובן לגמרי, אך יתכן וטמון בתועלת של אומגה-3 להפחתת הסיכון למחלות לב. בהתבסס על מחקרים אחרונים אשר בדקו השפעה של מינון, על מנת להעלות את אינדקס האומגה באוכלוסייה מחציון של 3.6% לכ-7% (טווח הנורמה שנקבע ע"ס CVD הינו בין 8% ל-12%) יש לתסף לפחות 1 גרם EPA+DHA ליום. כדי להשיג זאת מהתזונה, כנראה שיש לצרוך לפחות 50-85 גרם סלמון, כ450 גרם טונה ליום או לחילופין נטילה יומית של תוסף המכיל  1000 מ"ג EPA+DHA . לשאלה האם מינון מוגבר של EPA+DHA מאריכה חיים אין תשובה וודאית. ברור כי מחקרים תצפיתיים בלבד אינם יכולים לתת מענה לשאלה האם מינון גבוה של אומגה 3 ברקמות (למשל בתאי הדם האדומים), מפחית סיכון לתמותה בטווח הרחוק. **אינדקס אומגה 3 (Omega-3 Index TM) – נמדד בתאי הדם האדומים ומייצג את סטטוס אומגה 3 הממוצע בגוף (ובתזונה) בשלושת החודשים האחרונים. הבדיקה פותחה על ידי שני מומחים: הקרדיולוג פרופ' וון שאקי מגרמניה והחוקר פרופ' ויליאם האריס מארה"ב. המדד המומלץ בנוי על מאות מחקרים בתחום בריאות הלב ומשמש כמדד לניבוי הסיכון למחלות לב וכלי דם. ניתן לעשות בדיקה זו באופן פרטי באגף המחקר של בי"ח זיו (צפת), באמצעות אומגה 3 גליל. הערות אומגה 3 גליל: המינון המומלץ במחקר לצורך עליה באינדקס איננו מנורמל למשקל האדם. ההמלצות במחשבון המינונים של אומגה 3 גליל (לתת קישור) מתחשב במשקלו של האדם ובכך נותן המלצה מדויקת יותר באופן אישי יותר. ההגנה הניתנת על ידי אספירין דומה בטיבה להגנה הניתנת על ידי EPA בכך שאספירין מונע דלקת וגם רמה גבוה של EPA מונעת דלקת. עם זאת, לשימוש ממושך באספירין יש סכנות של תופעות לוואי, בעיקר דימום יתר במעיים ובכלל. לאומגה 3 אין השפעה של דימום יתר. נערך ע"י אומגה 3 גליל למחקר המלא לחץ כאן
Posted on Leave a comment

היום זה כבר ברור– אומגה 3 זה לב הסיפור (במיוחד כשנשמר בקירור)

מחקר מטא אנליזה חדש מבית החולים לרפואת לב Mayo Clinic מצא כי תיסוף שמן דגים משפר את השרידות של חולי לב. מסקנת המחקר:  ירידה משמעותית בסיכון למחלות לב בעקבות מתן תוסף של EPA + DHA בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה. עיקר הממצאים:
 • בקרב נבדקים עם רמות טריגליצרידים גבוהות (מעל 150 מ"ג/ד"ל) ורמות גבוהות של LDL-C (מעל 130 מ"ג/ד"ל) נראתה ירידה משמעותית בסיכון היחסי הכולל למחלת לב כלילית (CHD).
 • במינון של מעל 1 גרם  DHA+EPA ליום בקרב נבדקים עם רמות טריגליצרידים גבוהות, התקבלה השפעה חזקה יותר.
 • נמצא כי צריכת אומגה 3 מפחיתה את הסיכון לאירוע לב כלילי ב18%, בקרב משתתפי מחקרי העוקבה, וסיכון מופחת של 6% התקבל בקרב משתתפי מחקרי ההתערבות הקליניים.
 • הירידה בסיכון לתחלואה לבבית היתה תלוית מינון כאשר הסף האפקטיבי נמצא בסביבות 1 גרם EPA+DHA ביום. מתחת לסף זה אין השפעה ומעל סף זה ההשפעה גוברת והולכת עם המינון.
נכללו 18 מחקרי התערבות קלינית (RCT) עם כ- 93,000 נבדקים ו-16 מחקרי עוקבה אפידמיולוגיים שכללו כ- 732,000 נבדקים. ממצאים אלו זו עולים בקנה אחד עם תוצאות ממטא-אנליזות ב10 השנים האחרונות, שהראו ירידה של 10-30% בסיכון לתמותה ממחלות לב בצריכה גבוהה של חומצות שומן אומגה 3.

A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials and Prospective Cohort Studies of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Long-Chain Omega-3 Fatty Acids and Coronary Heart Disease Risk Dominik D. Alexander, PhD, MSPH; Paige E. Miller, PhD, MPH, RD; Mary E. Van Elswyk, PhD, RD; Connye N. Kuratko, PhD, RD; and Lauren C. Bylsma, MPH Abstract Objective: To conduct meta-analyses of randomized controlled trials (RCTs) to estimate the effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid (EPA&DHA) on coronary heart disease (CHD), and to conduct meta-analyses of prospective cohort studies to estimate the association between EPA&DHA intake and CHD risk. Methods: A systematic literature search of Ovid/Medline, PubMed, Embase, and the Cochrane Library from January 1, 1947, to November 2, 2015, was conducted; 18 RCTs and 16 prospective cohort studies examining EPA&DHA from foods or supplements and CHD, including myocardial infarction, sudden cardiac death, coronary death, and angina, were identified. Random-effects meta-analysis models were used to generate summary relative risk estimates (SRREs) and 95% CIs. Heterogeneity was examined in subgroup and sensitivity analyses and by meta-regression. Dose-response was evaluated in stratified dose or intake analyses. Publication bias assessments were performed. Results: Among RCTs, there was a nonstatistically significant reduction in CHD risk with EPA&DHA provision (SRRE=0.94; 95% CI, 0.85-1.05). Subgroup analyses of data from RCTs indicated a statistically significant CHD risk reduction with EPA&DHA provision among higher-risk populations, including participants with elevated triglyceride levels (SRRE=0.84; 95% CI, 0.72-0.98) and elevated low-density lipoprotein cholesterol (SRRE=0.86; 95% CI, 0.76-0.98). Meta-analysis of data from prospective cohort studies resulted in a statistically significant SRRE of 0.82 (95% CI, 0.74-0.92) for higher intakes of EPA&DHA and risk of any CHD event. Conclusion: Results indicate that EPA&DHA may be associated with reducing CHD risk, with a greater benefit observed among higher-risk populations in RCTs. ©2016 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Published by Elsevier Inc. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) n Mayo Clin Proc. 2017;92(1):15-29

הערות אומגה 3 גליל למחקר החדש: המחקר החדש עשה סקירה מקיפה על כל המחקרים בנושא תיסוף שמן דגים למניעת התקפי לב. המחקר מצא שאנשים בסיכון גבוה נהנו יותר מהתיסוף מאשר אנשים בסיכון נמוך. זה ממצא סביר כי באופן טבעי מי שלא נמצא בסיכון קשה לשפר את השרידות שלו וקשה יותר לבדוק אותה. המחקר גם מצא ערך סף של כ1000 מ"ג ביום מתחתיו אין השפעה. מעל מינון זה ההשפעה הולכת וגוברת. המחקר לא מציין טווח עליון שמעליו אין יותר שיפור אך נכללו גם מחקרים עד 2400 מ"ג ביום. ממצאים אלו תואמים פחות או יותר את המלצות המינון במחשבון של אומגה 3 גליל. המחקרים במטא אנליזה זו לא נירמלו את המינון למשקל הנבדקים ולכן התוצאות פחות מובהקות מאשר ניתן לצפות כאשר המינון מנורמל למשקל החולה. אם אומגה 3 כל כך חשובה למניעת התקפי לב, כיצד אדע את רמת הסיכון שלי והאם כדאי לי לקחת שמן דגים? התשובה מצויה באינדקס אומגה 3, בדיקת דם פשוטה הבודקת את רמת האומגה 3 הממוצעת בגוף ב120 הימים האחרונים. אינדקס אומגה 3 נמצא במתאם גבוה מאד לסיכון למוות מהתקף לב פתאומי בשנה הקרובה. אינדקס של מעל 8% הוא רף מינימלי המוריד מאד את הסיכון. לשם השוואה באינדקס של 3% הסיכון הוא 240 מיתות לכל 100,000 איש בשנה (כלומר בערך 1 מכל 400 איש ימותו בשנה הקרובה מהתקפת לב פתאומית) בעוד שבאינדקס 8% הסיכון הוא בערך 5 לכל 100,000 כלומר רק 1 מכל 20,000 איש בשנה ימות מהקפת לב. כלומר מעבר מאינדקס 3% ל 8% הסיכון למות מהתקפת לב פתאומית מופחת פי 50! כיצד עוברים מאינדקס 3 ל אינדקס 8 או יותר? הדרך הפשוטה והזולה ביותר היא צריכה של שמן דגים מרוכז ואיכותי. אינדקס אומגה 3 בדם מנבא בצורה מובהקת את הסיכון למחלות לב. אינדקס אומגה 3 באוכלוסיות שונותcardiovascular risk and the omega-3 index graph   בדיקת האינדקס קרויה  HS Omega-3 Index ופותחה על ידי שני מומחים – הקרדיולוג פרופ' קלמנס וון שאקי מגרמניה והחוקר פרופ' ויליאם האריס מארה"ב. הבדיקה מבוצעת בשגרה במדינות ארה"ב, גרמניה וקוריאה. בארץ מבוצעת הבדיקה באגף המחקר בבי"ח זיו בצפת. ניתן לרכוש בדיקות דרכנו. לפרטים נוספים לחצו כאן חן רון, דיאטנית קלינית
Posted on Leave a comment

האינדקס האומגי 5.6.16 עיתון מנטה

אינדקס אומגה 3 – בדיקת דם חדשה בישראל. להלן כתבה שפורסמה השבוע בעיתון מנטה, אודות בדיקת אינדקס אומגה 3 שייבאנו לארץ באופן פרטי (משום שהממסד לא עשה זאת). לדעתנו זו בדיקה חשובה, אולי אף יותר מבדיקות ממוסדות אחרות שקיימות כסטנדרט בקופות החולים, הדרך לשכנוע הממסד עוד לפנינו… הבדיקה פותחה על ידי שני מומחים – הקרדיולוג פרופ' וון שאקי מגרמניה והתזונאי פרופ' ויליאם האריס מארה"ב. הבדיקה מבוצעת בשגרה במדינות ארה"ב, גרמניה וקוריאה. תוצאות הבדיקה מפוענחות לאינדקס הקרוי Omega-3 Index TM שמשמש מדד בריאות נפוץ (ממש כמו שבדיקת ויטמין D הפכה נפוצה בישראל). האינדקס האומגי 5.6.16 מנטה_Page_1האינדקס האומגי 5.6.16 מנטה_Page_3 האינדקס האומגי 5.6.16 מנטה_Page_4 האינדקס האומגי 5.6.16 מנטה_Page_5
Posted on Leave a comment

אינדקס אומגה 3 גבוה אצל בני נוער נמצא קשור ליכולות קוגניטיביות משופרות

ככל שאינדקס האומגה 3 בדמם של מתבגרים גבוה יותר, כך יכולת עיבוד הנתונים שלהם גבוהה יותר, בהשוואה לאלו עם אינדקס אומגה 3 נמוך, כך על פי מחקר חדש1. אינדקס אומגה 3 הינו מדד של רמת חומצות השומן אומגה 3 בדמו של הנבדק. אינדקס אומגה 3 הוכח2 כקשור לבריאות המערכת הקרדיווסקולרית, וכעת נחקר בהקשר לבריאות הקוגניטיבית. המחקר הנוכחי מצביע על כך שככל שמדד האינדקס אומגה 3 של התלמיד גבוה יותר, כך עולה מהירות התגובה שלו (במבחן מהירות חלפת אותיות וספרות LDST)וכן יכולת הקשב שלו (על פי מבחן D2). זהו המחקר הראשון בעולם שבחן את הקשר בין אינדקס אומגה 3 לבין יכולות קוגניטיביות של בני נוער מהאוכלוסייה הכללית. המחקר הנוכחי הוא חלקו הראשון של מחקר התערבות אשר בודק את השפעת תוספת אומגה 3 על אינדקס אומגה 3 ויכולות קוגניטיביות אצל בני נוער. המחקר נעשה על אוכלוסיית בני 13-15 מהולנד, מחקר מבוקר כפול סמיות של פלצבו מול תוספת אומגה 3 בצורת שמן קריל. דגימות דם לפענוח אינדקס אומגה 3נלקחו מ 226 נערים שנבחנו במבחני קוגניציה שונים ונבדקו במעבדת אומגה מטריקס במינכן. תוצאות החלק ההתערבותי יפורסמו במהלך החודשים הקרובים. מתוך נתוני המחקר תוצאות המחקר הראו שאינדקס אומגה 3 הממוצע היה 3.83% (שזה מדד נמוך יחסית למדד המומלץ 8%-11%). תוצאה זו אינה מפתיעה לדברי החוקרים, שכן כ 14% מהתלמידים לא צרכו כלל דגים וכ 77% אכלו דגים לעיתים נדירות, כך על פי המדידות בשאלון צריכת הדגים. התוצאות הראו שככל שאינדקס אומגה 3 בדמו של התלמיד היתה גבוהה יותר, כך תוצאת מבחן מהירות התגובה LDST היתה גבוהה יותר, והיו פחות שגיאות במבחן הקשב (D2). לא נמצא קשר בין אינדקס אומגה 3 לבין יתר שבעת המדדים שנבחנו. תוצאות המחקר מרמזות על כך שמחקרים נוספים בעתיד יבהירו את הקשר בין תוספי אומגה 3 לבין יכולות קוגניטיביות, כך לדברי החוקרים, ויתכן שיסייעו למצוא דרך קלה ולא יקרה לשפר את יכולותיהם הקוגניטיביות של תלמידים וביצועיהם בבית הספר. אינדקס אומגה 3 נמוך והקשר למחלות לב אינדקס אומגה 3 נמצא קשור גם לתחלואה ללבית. לדוגמה מחקר שפורסם בכתב העת Nutrients מצביע על כך שבכ 96% מדגימות דם ייצוגיות של אוכלוסיית ארה"ב נמצא אינדקס אומגה 3 נמוך מ 4% ונמצא קשר לסיכון גבוה לשבץ לבבי. אינדקס אומגה 3 וקשב וריכוז בישראל בישראל ישנה בדיקה חדשה היכולה למדוד אינדקס אומגה 3 בדם. את הזכויות לבדיקה קיבלה חברת גליל-דיאגנוסטיקה (יצירת קשר ב [email protected]) והיא מתקיימת במרכז הרפואי זיו בצפת באגף המחקר. בימים אלה מתנהל מחקר במרכז הרפואי זיו בראשות דר' איילת עומר-ערמון והפסיכיאטר דר' אורי יצקר הבודק את הקשר בין אינדקס אומגה 3 לבין הפרעות קשב וריכוז. מקורות: 1. Nutrients 2016, Volume 8, Number 1, 13 doi:10.3390/nu8010013 2. Nutrients 2015, Volume 7, Number 12, p
Posted on 1 Comment

אינדקס אומגה 3 בגוף- הדרכה לאנשי מקצוע

הדרכה על בדיקת אינדקס אומגה 3 המיועדת לקהל מקצועי. זו הרצאה יסודית ומעמיקה, במיוחד עבור מי שמשתמשים או רוצים להשתמש באומגה ככלי טיפולי, וגם לכל מי שמתעניין בפן הטכני ביולוגי של אומגה 3. הדרכה מוקלטת מתאריך 12.5.2015
Posted on Leave a comment

אומגה 3 לאם, לעובר ולתינוק

אומגה 3 פוריות והריון: הקלטת ההדרכה מתאריך 26.5.2015 בהרצאה גיא מסביר מדוע אומגה 3 כל כך חשובה לפוריות האישה, העובר והתינוק, בעת ההריון וההנקה. בנוסף מוצגים מחקרים על אומגה 3 ומחלות בהריון וכן תוצאות ראשוניות של בדיקות אינדקס אומגה 3. .
Posted on 8 Comments

אודות בדיקת אינדקס אומגה 3

בדיקת אינדקס אומגה 3 הינה בדיקה לקביעת רמת אומגה 3 בדם. מחסור באומגה 3 בגופנו עלול להתבטא במחלות כגון מחלות לב, דלקות, הפרעות קשב וריכוז, סכרת, אלרגיות ועוד. הבדיקה מאפשרת לקבוע את רמת חומצות השומן EPA ו-DHA החיוניות לתפקוד המוח, הלב והמערכת החיסונית. על פי מחקרים, עולה כי רמה של 8-12 היא רמה אופטימלית באינדקס אומגה 3, וזהו האינדקס המתקדם והמדויק ביותר המצוי כיום. תוצאות הבדיקה המדד המומלץ בנוי על מאות מחקרים בתחום בריאות הלב, והוא הלכה למעשה מדד לניבוי מחלות לב. נכון להיום זהו המדד המתקדם ביותר הקיים בעולם. תוצאות מחקרים נוספים בתחום קשב וריכוז ובריאות ספורט צפויים להתפרסם בקרוב. בינתיים אנו ממליצים להשתמש במדד הקיים, שהוא מדד מצוין לרמת האומגה 3 בתזונה. מטרתנו בבדיקה זו היא לאפשר לאדם לקבל מושג מספרי ומדיד האם יש מספיק אומגה 3 בתזונתו/ה. דוח תוצאות לדוגמה:
דוח תוצאות אינדקס אומגה 3 לדוגמה
איך והיכן הבדיקה מתבצעת? ערכת בדיקה תישלח לביתך בדואר לביצוע עצמי, ע"י דקירה קטנה באצבע ואיסוף דגימת דם קטנה על גבי נייר ספיגה מיוחד. את דגימת הדם יש לשלוח בדואר על פי ההנחיות שבערכה. *שתי הנחיות חשובות שיש לזכור*: 1. צום של 10 שעות לפני לקיחת הדגימה 2. את הדם יש לטפטף על הנייר מבלי לגעת בנייר הנה סרטון הסבר מפורט: קצת סטטיסטיקה:   התפלגות תוצאות אינדקס כפי שנבדקו בישראל עד יולי 2016: גרף התפלגות תוצאות אינדקס אומגה 3 אצל נבדקים בישראל, נכון ליולי 2016   פיתוח האינדקס הבדיקה פותחה על ידי שני מומחים – הקרדיולוג פרופ' וון שאקי מגרמניה והחוקר פרופ' ויליאם האריס מארה"ב. הבדיקה מבוצעת בשגרה במדינות ארה"ב, גרמניה וקוריאה. תוצאות הבדיקה מפוענחות לאינדקס הקרוי Omega-3 Index TM שמשמש מדד בריאות נפוץ (ממש כמו שבדיקת ויטמין D הפכה נפוצה בישראל). אינדקס אומגה 3 נמדד בתאי הדם האדומים (אריטרוציטים). תאי הדם האדומים חיים בממוצע 90 יום, ולכן האומגה 3 בהם מייצגת את סטטוס אומגה 3 הממוצע בגוף (ובתזונה) בשלושת החודשים האחרונים. זאת להבדיל מבדיקת אומגה 3 בפלזמה (נוזל הדם) אשר מייצגת את סטטוס אומגה 3 בתזונה ב 24 השעות האחרונות. מה הטכנולוגיה של הבדיקה? הבדיקה מבוססת על מכשיר (Gas chromatography (GC. דגימת הדם מגיעה אל המעבדה בגרמניה ובמעבדה מבצעים הפרדה של סרום ותאי דם אדומים, שהם התאים שמודדים במעטפת שלהם 26 חומצות שומן. מתוך התאים מחשבים כמה אחוז אומגה 3 יש , יחס אומגה 3/6, שומן טרנס ועוד. להזמנת ערכה לחצו כאן