Posted on Leave a comment

אומגה 3 גליל חברה בארגון GOED

ארגון GOED הינו ארגון עולמי המחוייב לחינוך צרכני בנוגע ליתרונות הבריאותיים של EPA ו-DHA על ידי עבודה עם קבוצות ממשלתיות, קהילת הבריאות והתעשיה, תוך קביעת סטנדרטים גבוהים עבור המגזר העסקי. הארגון וחבריו מחויבים ליושר אישי, התנהגות ארגונית אתית, שלום הציבור והבטחת איכות. לאחרונה התקבלנו לחברות בארגון זה לאחר שעמדנו בדרישותיו והתחייבנו לסטנדרטים של איכות המחייבים ב GOED. תוכלו לקרוא עוד על הארגון באתר הבית של הארגון www.goedomega3.com GOED proud member
כתיבת תגובה