Posted on 1 Comment

אינדקס אומגה 3 בגוף- הדרכה לאנשי מקצוע

הדרכה על בדיקת אינדקס אומגה 3 המיועדת לקהל מקצועי. זו הרצאה יסודית ומעמיקה, במיוחד עבור מי שמשתמשים או רוצים להשתמש באומגה ככלי טיפולי, וגם לכל מי שמתעניין בפן הטכני ביולוגי של אומגה 3. הדרכה מוקלטת מתאריך 12.5.2015

1 thought on “אינדקס אומגה 3 בגוף- הדרכה לאנשי מקצוע

  1. נראה לי פתרון לבעיות מהן אני סובלת

כתיבת תגובה