Posted on Leave a comment

אינדקס אומגה 3 גבוה אצל בני נוער נמצא קשור ליכולות קוגניטיביות משופרות

ככל שאינדקס האומגה 3 בדמם של מתבגרים גבוה יותר, כך יכולת עיבוד הנתונים שלהם גבוהה יותר, בהשוואה לאלו עם אינדקס אומגה 3 נמוך, כך על פי מחקר חדש1. אינדקס אומגה 3 הינו מדד של רמת חומצות השומן אומגה 3 בדמו של הנבדק. אינדקס אומגה 3 הוכח2 כקשור לבריאות המערכת הקרדיווסקולרית, וכעת נחקר בהקשר לבריאות הקוגניטיבית. המחקר הנוכחי מצביע על כך שככל שמדד האינדקס אומגה 3 של התלמיד גבוה יותר, כך עולה מהירות התגובה שלו (במבחן מהירות חלפת אותיות וספרות LDST)וכן יכולת הקשב שלו (על פי מבחן D2). זהו המחקר הראשון בעולם שבחן את הקשר בין אינדקס אומגה 3 לבין יכולות קוגניטיביות של בני נוער מהאוכלוסייה הכללית. המחקר הנוכחי הוא חלקו הראשון של מחקר התערבות אשר בודק את השפעת תוספת אומגה 3 על אינדקס אומגה 3 ויכולות קוגניטיביות אצל בני נוער. המחקר נעשה על אוכלוסיית בני 13-15 מהולנד, מחקר מבוקר כפול סמיות של פלצבו מול תוספת אומגה 3 בצורת שמן קריל. דגימות דם לפענוח אינדקס אומגה 3נלקחו מ 226 נערים שנבחנו במבחני קוגניציה שונים ונבדקו במעבדת אומגה מטריקס במינכן. תוצאות החלק ההתערבותי יפורסמו במהלך החודשים הקרובים. מתוך נתוני המחקר תוצאות המחקר הראו שאינדקס אומגה 3 הממוצע היה 3.83% (שזה מדד נמוך יחסית למדד המומלץ 8%-11%). תוצאה זו אינה מפתיעה לדברי החוקרים, שכן כ 14% מהתלמידים לא צרכו כלל דגים וכ 77% אכלו דגים לעיתים נדירות, כך על פי המדידות בשאלון צריכת הדגים. התוצאות הראו שככל שאינדקס אומגה 3 בדמו של התלמיד היתה גבוהה יותר, כך תוצאת מבחן מהירות התגובה LDST היתה גבוהה יותר, והיו פחות שגיאות במבחן הקשב (D2). לא נמצא קשר בין אינדקס אומגה 3 לבין יתר שבעת המדדים שנבחנו. תוצאות המחקר מרמזות על כך שמחקרים נוספים בעתיד יבהירו את הקשר בין תוספי אומגה 3 לבין יכולות קוגניטיביות, כך לדברי החוקרים, ויתכן שיסייעו למצוא דרך קלה ולא יקרה לשפר את יכולותיהם הקוגניטיביות של תלמידים וביצועיהם בבית הספר. אינדקס אומגה 3 נמוך והקשר למחלות לב אינדקס אומגה 3 נמצא קשור גם לתחלואה ללבית. לדוגמה מחקר שפורסם בכתב העת Nutrients מצביע על כך שבכ 96% מדגימות דם ייצוגיות של אוכלוסיית ארה"ב נמצא אינדקס אומגה 3 נמוך מ 4% ונמצא קשר לסיכון גבוה לשבץ לבבי. אינדקס אומגה 3 וקשב וריכוז בישראל בישראל ישנה בדיקה חדשה היכולה למדוד אינדקס אומגה 3 בדם. את הזכויות לבדיקה קיבלה חברת גליל-דיאגנוסטיקה (יצירת קשר ב [email protected]) והיא מתקיימת במרכז הרפואי זיו בצפת באגף המחקר. בימים אלה מתנהל מחקר במרכז הרפואי זיו בראשות דר' איילת עומר-ערמון והפסיכיאטר דר' אורי יצקר הבודק את הקשר בין אינדקס אומגה 3 לבין הפרעות קשב וריכוז. מקורות: 1. Nutrients 2016, Volume 8, Number 1, 13 doi:10.3390/nu8010013 2. Nutrients 2015, Volume 7, Number 12, p
כתיבת תגובה