Posted on Leave a comment

אינדקס UV בישראל

לשרותכם התחנה המטאורולוגית על גג ביתנו בשכניה. תוכלו להשתמש בנתונים של קרינת ה UV בכל זמן נתון על מנת לבחור מועדי חשיפה לשמש. הנתון נמדד בשכניה אך ניתן להניח שרמת הקרינה דומה בשאר חלקי הארץ. על פי הידוע לנו היציאה לשמש לחשיפה אפקטיבית מומלצת בין אינדקס 4 ל-10, אך על כל אחד למצוא את המינון ומשך החשיפה המתאים לו על מנת שלא להשרף. נתוני אינדקס UV בעמוד summary sbr_weather
כתיבת תגובה