Posted on Leave a comment

אין קשר בין אומגה 3 לסיכון לסרטן הערמונית

אין קשר בין אומגה 3 לסיכון לסרטן הערמונית: הועדה לבטיחות המזון האירופית EFSA מצהירה כי אין קשר בין אומגה 3 וסיכון לסרטן הערמונית. בנוסף לכך מאמר חדש מאת ברסקי, מפרסם המחקר המקורי שעורר את הסערה, מבהיר שגם לדעתו אין קשר בין אומגה 3 (DHA) וסרטן הערמונית. הודעה פומבית של ארגון GOED – תרגום: אומגה 3 גליל הועדה לבטיחות המזון האירופית EFSA מצהיר: אין ראיות לקשר בין אומגה 3 (חומצות שומן EPA ו DHA) לסרטן הערמונית 22 באוקטובר 2014: לאחר עיון יסודי בראיות המדעיות, הועדה לבטיחות המזון האירופית EFSA הסיקה ש"אין ראיות לתפקיד של נטילת EPA ו/או DHA בהתפתחות סרטן הערמונית", מסקנה המרחיבה את דעתו מלפני שנתיים, אז הסיק ש"אין חשש בטיחותי בנטילת תוסף מזון EPA ו DHA המשולבים במינון של עד 5 גרם ליום למבוגרים" ( ראה July 27, 2012 News Alert). דעתה של ועדת EFSA תואם את הפרסום של מאמר שיצא לאחרונה שהסיק ש"לא נמצאו ראיות לכך שחומצות שומן במחזור הדם מנבאות סיכון לסרטן הערמונית". אחד העורכים של מאמר זה היה דר' תיאודור ברסקי, העורך של המאמר מעורר הסערה שהתפרסם בשנה שעברה שטען לקשר בין אומגה 3 (DHA) לסרטן הערמונית. הסקירה על סרטן הערמונית של EFSA נכללה כחלק מ"חוות דעת מדעית לנושא השימוש ב DHA ואצות עשירות ב EPA כמרכיב מזון חדש. ההערכה של EFSA המהווה בסיס לגילוי הדעת, נערכה לבקשת ועדה מטעם האיחוד, בעקבות חששות שהביעו מדינות החברות בארגון, ביניהן חשש לגבי הקשר של EPA ו DHA לסרטן הערמונית. EFSA בחנו חמש מטא-אנליזות וקבעו כי אין כל ראיות לקשר בין צריכת EPA ו/או DHA למקרים של סרטן הערמונית. תוצאות ממחקרים שחקרו קשר בין סימני EPA ו DHA בדם וסיכון לסרטן הערמונית הגיעו לתוצאות אפסיות או שליליות ויש לפרשם בזהירות, נוכח אי הוודאות בשימוש בסמני EPA ו DHA בדם כסמנים לצריכת EPA ו DHA. לקריאת המאמר המקורי > לכל המאמרים שלנו בנושא סרטן הערמונית ואומגה 3 >
כתיבת תגובה