Posted on Leave a comment

הודעה רשמית בנושא מזהמים בשמן דגים

ארגון אומגה 3 העולמי (GOED=Global Organization of EPA and DHA) מפרסם הודעה רשמית בנושא מזהמים בשמן דגים 8 באוגוסט 2013: ארגון GOED בשיתוף עם העמותה החברה נטורסורס-דיאגנוסטיקס, פרסמו הודעה רשמית תחת הכותרת "מדידות של מזהמים סביבתיים בדגימות של תוספי שמן דגים מכל רחבי העולם". הדוח מפרט את הניתוח של יותר מ 1,800 דוגמיות של שמן דגים עם השוואה אל מול מדדי הסף של מזהמים כפי שהוגדרו במאמר הנושא של ארגון GOED, אשר אימץ את מדדי הסף הרגולטורים המחמירים ביותר בעולם ונחשב לסמל לאיכות בתעשיה מאז שנת 2002. רמות הסף של כל המזהמים שנותחו ודווחו נמצאו מתחת לרמה המותרת, ובכך מובטח לנו שתוספי שמן דגים בכל העולם הם בטוחים לשימוש. לקריאת הדוח המלא >>> GOED proud member   מה זה GOED? שמן דגים אומגה 3 גליל- כל היתרונות
כתיבת תגובה