Posted on Leave a comment

השפעת צבעי מאכל וחומרים משמרים על הפרעות קשב וריכוז

מחקר אוכלוסיה גדול בבריטניה שחקר את השפעת תוספי מזון על חומרת הסימפטומים בתסמונת חוסר קשב וריכוז. הממצאים מעניינים ומדאיגים למאמר המלא לחץ כאן תקציר המחקר המחקר בוצע על שתי אוכלוסיות ילדים שאובחנו כ ADHD בגילאי 3 וגילאי 8-9. במסגרת המחקר ניתנו לשתי האוכלוסיות תרכיזים של צבעי מאכל וחומרים משמרים המייצגים כמות טיפוסית של ממתקים בצריכה יומית של ילדים בבריטניה. המחקר היה כפול סמיות עם בקרת פלצבו ונחשב לחזק ומשמעותי מבחינה סטטיסטית עיקר הממצאים הם שיש השפעה שלילית משמעותית מאד לתיסוף של צבעי מאכל וחומרים משמרים לתזונת ילדים בעלי אבחנה של ADHD. המחקר לא הפריד בין צבעי המאכל והחומרים המשמרים כך שרק מחקר נוסף ידע להפריד בין השפעותיהם. מצד שני מכיוון שהרכב התערובת שניתנה לילדים חיקה בצורה קרובה את הרכב החומרים במנת ממתקים יומית של ילדים בגילאים אלו יש להניח כי התוצאה מצביעה על החמרה משמעותית בחומרת הADHD אצל ילדים הצורכים ממתקים.  
כתיבת תגובה