Posted on Leave a comment

זהירות רפואת יתר – כתבה ב"לאישה"

"צריך להכריח מדענים לחשוף במדויק את מקורות המימון של כל מחקר שלהם וגם לפרסם מחקרים שלא הניבו תוצאות חיוביות, כי מתוצאות שליליות אפשר ללמוד לא פחות". כתבה מצויינת במגזין לאישה, על רפואת יתר. מאת דפנה לוי. 03d68d1f 03d68d21 03d68d2e 03d68d2f לרכישת הספר רפואת יתר נא לחצו   
כתיבת תגובה