Posted on Leave a comment

חשבון נפש רפואי – כתבה בעיתון 77

מלקולם קנדריק: מאנגלית: שרה ריפין, סטימצקי 2018,304 עמ׳ מתוך הכתבה:  "הספר נכתב בידי רופא, מזווית ראייה של רפואה קונבנציונלית בלבד, והוא מיועד לקהל הרחב." …"זהו ספר מהנה ביותר, אף שנאמרים בו הרבה מאוד דברים שאינם רק מטרידים אלא גם איומים ונוראים. " …"מטרתו לגרום לנו לפקפק, לא רק בסמכויות רפואיות ממסדיות, אלא גם בו עצמו, ולכן הוא אומר: אל תאמינו לי! בדקו את דברי!" מומלץ לקרוא!

לקריאת הכתבה במלואה נא ללחוץ

כתיבת תגובה