Posted on Leave a comment

חשיפה לאלרגנים ובקטריות בגיל מוקדם מונעת אלרגיות אצל ילדים

מחקר אמריקאי חדש מצא כי חשיפה במהלך שנת החיים הראשונה למקקים, עכברים וחתולים קשורה בקשר הפוך לקשיי נשימה. חשיפה נמוכה לחיידקים מסוימים, נמצאה קשורה קשר ישיר לרגישות לאלרגיות וקשיי נשימה. כלומר ככל שהילד נחשף ליותר חיידקים מקקים עכברים וחתולים ("לכלוך") כך הסיכון שלו לחלות באלרגיה קטן. יוני 2014 | תרגום התקציר, הערות והדגשות ע"י אומגה 3 גליל | קישור למאמר המלא  

ההשפעה של חשיפה לאלרגנים ובקטריות בגיל מוקדם על קשיי נשימה חוזרים ונשנים ועל אטופיק (אלרגיות קשות) אצל ילדים עירוניים

דר', סוזן ו.לינץ' ושות'

קשיי נשימה גורמים למקרי מוות רבים בקרב פעוטים והם על פי רוב סמן לאסטמה בעתיד. מחקר מדעי אוניברסיטאי מארה"ב בדק את ההשפעה של גורמים סביבתיים על קשיי נשימה בקרב פעוטים החיים בסביבה עירונית. החוקרים בדקו 560 פעוטים בעלי סיכון לחלות באסטמה בערים מרכזיות בארה"ב, ואת רמת החשיפה שלהם לאלרגנים סביבתיים וכן אצל 104 מתוכם נבדק גם ריכוז הבקטריות באבק הבית, וכל זאת במהלך שנת החיים הראשונה שלהם. בהגיעם לגיל 3 נבדקו הפעוטים בפרמטרים של גורמים סביבתיים והקשר שלהם לרגישות לאלרגיות וקשיי נשימה חוזרים. בתום המחקר התברר כי חשיפה מצטברת במהלך 3 השנים הראשונות לחיים קשורה לרגשות לאלרגיות, ורגישות לאלרגיות בגיל 3 קשורה לקשיי נשימה חוזרים. לעומת זאת, חשיפה במהלך שנת החיים הראשונה למקקים, עכברים וחתולים קשורה בקשר הפוך לקשיי נשימה. הבדלים בתכולת הבקטריות בבית בשנת החיים הראשונה, ובעיקר חשיפה נמוכה לחיידקים ובקטריות מסוימים, נמצאו קשורים קשר חיובי ישיר לאטופיק וקשיי נשימה. [גיא: כלומר ככל שהיו יותר חיידקים באבק הבית כך הסיכון לאלרגיה ירד] חשיפה לרמות גבוהות של אלרגנים ובקטריות מן הסוג שנבדק במהלך שנת החיים הראשונה היו הגורם הסביבתי הנפוץ ביותר בקרב ילדים שלא סבלו מאלרגיות או קשיי נשימה. [גיא: כלומר חשיפה לרמות גבוהות של חיידקים ואלרגנים נמצאה כגרום מגן בפני אלרגיות] מסקנה: ילדים תושבי ערים שנחשפו לרמות הגבוהות ביותר של אלרגנים ובקטריות מסוימות הם בעלי הסיכוי הגבוהה ביותר לחיות ללא אלרגיות וקשיי נשימה. ממצאים אלה מראים שחשיפה צמודה לרמות גבוהות של אלרגנים ובקטריות מסוימים בגיל מוקדם עשויה להוות שיטת מניעה חדשה מוצלחת לאלרגיות וקשיי נשימה בעתיד.   graphהגרף הזה לקוח מתוך המחקר ומראה את הקשר הישיר בין מספר האלרגנים שהתינוק נחשף אליהם לבין גובה הסיכון לחלות בקשיי נשימה בגיל 3. ככל שמספר האלרגנים נמוך יותר כך הסיכון גבוה יותר. קרא המלצות בריאות כלליות נוספות >
כתיבת תגובה