Posted on Leave a comment

אומגה 3 משפרת תכונות חברתיות ורגשיות אצל ילדים עם ADHD

אומגה 3 משפרת תכונות חברתיות ורגשיות אצל ילדים עם ADHD: מחקר שכותרתו "אומגה 3 קשורה בקשר הפוך לתכונות של קשיחות וחוסר רגישות בנערים מתבגרים עם ADHD" 1. המחקר מחזק ממצאים רבים מהעבר שהראו כי ילדים עם בעיות קשב וריכוז הם בעלי פחות אומגה 3 2. מעניין ביותר הוא שהמחקר מראה באופן מובהק כי ככל שרמת ה EPA נמוכה יותר, כך גדלים הקשיים הרגשיים והחברתיים של ילדים עם ADHD. מסיבה זו אנו מתעקשים על יחסי EPA:DHA נכונים ומתנגדים ל DHA נקי. 3. כמו כן, בהתאם לתוצאות המחקר גם נסיוני (גיא) עם עשרות ילדים מראה כי טיפול בעזרת אומגה 3 משפר קודם כל את התכונות ההתנהגותיות והרגשיות-חברתיות המלוות ל ADHD, מה שמאפשר להורים להשיג שיתוף פעולה ראשוני עם ילדיהם אחרי מספר שבועות של טיפול באומגה 3, שמוביל בתורו ליכולת לבצע שינויים נוספים בתקשורת עם הילד כגון שינויי תפריט (ראה שיטת "פרוטוקול אומגה") עד להטבה מלאה.  

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק: 1. האם לילדים עם ADHD יש מחסור באומגה 3

2. האם יש קורלציה בין רמות האומגה 3 בדם לבין סימפטומים של ADHD וההתנהגויות המלוות אותם.

שיטה: הושוו רמות האומגה 3 בדם בין 72 ילדים בנים, חלקם אובחנו כסובלים מ ADHD לעומת כאלו שאובחנו שלא סובלים מ ADHD . תוצאות: 1. רמת ה DHA בדמם של ילדים עם ADHD נמצאה נמוכה יותר לעומת קבוצת הביקורת, בתוצאות שלפני תיקון סטטיסטי (במילים אחרות ילדים הסובלים מADHD הינם בעלי רמות נמוכות יותר של אומגה 3 מאשר ילדים שלא סובלים מ ADHD) 2. תכונות של קשיחות ואטימות רגשית Callous–Unemotional (CU) traits נמצאו קשורות באופן מובהק למחסור ב EPA ומחסור כללי באומגה 3 אצל קבוצת הילדים עם ADHD. (במילים אחרות – אצל ילדים הסובלים מADHD ככל שהמחסור באומגה 3 גדול יותר כך הילד מגלה קשיחות רבה יותר ואטימות רגשית גבוהה יותר). מסקנות: הממצאים חושפים לראשונה שתכונות של קשיחות ואטימות רגשית (CU) ותכונות אנטי-חברתיות במקרים של ADHD קשורות למחסור באומגה 3. למאמר המקורי לחץ כאן
כתיבת תגובה