Posted on Leave a comment

מיכל לוסטהאוז – דיאטה קטוגנית לאפילפסיה עקשנית בילדים

דיאטה קטוגנית היא אחד הטיפולים היעילים ביותר הקיימים לאפילפסיה עקשנית בילדים, אף שהיא נמצאת פחות בשימוש קליני. ב 2009- התבסס מעמדה כטיפול רפואי, בעיקר לאחר פרסום שני מחקרים מבוקרים שהדגימו יעילות, וגם בעקבות פרסום בין-לאומי של קווים מנחים בטיפול בדיאטה זו בשנים האחרונות מציעים יותר ויותר מחקרים שדיאטה קטוגנית עשויה להועיל לא רק לאפילפסיה אלא גם לעוד מחלות למיגרנות ואף לגידולי מוח, ,ALS- נוירולוגיות, כמו: לאלצהיימר, לכך שנראה כי בעתיד הלא רחוק יוכשרו יותר ויותר אנשי רפואה בתזונה קטוגנית. למאמר המלא לחץ כאן Read Full Text
כתיבת תגובה